Huyện Châu Thành: Nhiều mô hình phòng, chống tội phạm mang lại hiệu quả thiết thực

(-) Ngày 22-12, Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành, tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 48 CT/TW ngày 22-10-2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sụ lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 46 CT/TW ngày 22-6-2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới và Chỉ thị 12 CT/TW ngày 5-1-2017 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế.

 Ông Trương Minh Tới, Bí thư huyện uỷ và ông Trần Hữu Phong, TUV, Phó Bí thư Thường trực huyện uỷ trao giấy khen.

Lãnh đạo Huyện ủy Châu Thành trao Giấy khen.

Thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo ngành Công an phối hợp với các ngành, đoàn thể thường xuyên tuyên truyền lồng ghép nội dung phòng, chống tội phạm vào các cuộc họp dân, tổ nhân dân tự quản, tổ an ninh công nhân, đội dân phòng, bảo vệ cơ quan, trường học.

Trong 10 năm qua, các cơ quan chức năng đã tổ chức tuyên truyền được 116.438 cuộc, với 2.781.320 lượt người dự; biên soạn, phát hành trên 1.850 tập san, 871.124 tài liệu, tờ bướm, thông báo, 1.000 pa nô, áp phích, 148 băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền thủ đoạn của tội phạm; phát trên hệ thống truyền thanh 79 lượt thông báo, 8 chuyên mục, 210 tin, 28 bài, 4 câu chuyện truyền thanh, 10 phóng sự, 71 cuộc tọa đàm về nội dung có liên quan phòng, chống tội phạm.

Thông qua công tác tuyên truyền, nhân dân đã cung cấp 4.012 nguồn tin có giá trị, giúp Công an phát hiện, xử lý 3.328 đối tượng, hòa giải thành 950 vụ mâu thuẩn trong nội bộ nhân dân. Công an đã xây dựng nhiều mô hình, nhân điển hình tiên tiến trong phòng, chống tội phạm mang lại hiệu quả thiết thực.

Trong 10 năm qua, đã có 470 tập thể và 707 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng, chống tội phạm, được các cấp khen thưởng.

Dịp này, UBND huyện Châu Thành tặng Giấy khen cho 6 tập thể, 16 cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 48; 3 tập thể, 6 cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 46; 1 tập thể, 1 cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 12 của Bộ Chính trị.