Huyện Gò Công Tây: Góp ý các đề xuất tích hợp vào Quy hoạch tỉnh Tiền Giang

Huyện Gò Công Tây: Góp ý các đề xuất tích hợp vào Quy hoạch tỉnh Tiền Giang

(-) Chiều 16-3, UBND huyện Gò Công Tây tổ chức Hội nghị trao đổi, thảo luận đóng góp ý kiến về các nội dung đề xuất được tích hợp vào Quy hoạch tỉnh Tiền Giang thời kỳ 2021 – 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

Tại hội nghị, lãnh đạo huyện đã thông qua báo cáo về phương án phát triển kinh tế – xã hội (KT-XH) huyện Gò Công Tây thời kỳ từ năm 2021 – 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 với các nội dung đề xuất tích hợp vào Quy hoạch tỉnh Tiền Giang.

Đồng chí Đinh Tấn Hoàng

Lãnh đạo huyện Gò Công Tây phát biểu tại hội nghị.

Tổ công tác UBND tỉnh Tiền Giang đánh giá, các quan điểm và nội dung định hướng trong Phương án phát triển huyện Gò Công Tây đều cụ thể, rõ ràng và phù hợp với quan điểm, định hướng tại Quy hoạch tổng thể Quốc gia, Quy hoạch chung của tỉnh Tiền Giang và các quy hoạch ngành có liên quan.

Phương án phát triển KT-XH trên địa bàn huyện đã đánh giá được đầy đủ các nguồn lực liên quan, cơ hội liên kết giữa huyện Gò Công Tây với các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, giữa Tiền Giang với các tỉnh trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước.

Tổ công tác UBND tỉnh cũng đã bổ sung các ý kiến đóng góp vào phương án phát triển của huyện, trong đó đề nghị huyện cần quan tâm phát triển thêm hệ thống giao thông đường thủy, để phát triển toàn bộ mạnh mẽ hệ thống giao thông huyện, từ đó thúc đẩy phát triển mọi mặt KT-XH.

Quang cảnh hội nghị

Quang cảnh hội nghị.

Bí thư Huyện ủy Gò Công Tây Đinh Tấn Hoàng nhấn mạnh sự cần thiết của việc lập phương án định hướng tầm nhìn phát triển KT-XH của huyện Gò Công Tây. Theo đó, huyện sẽ huy động mọi nguồn lực, khai thác mọi tiềm năng để xây dựng huyện phát triển toàn diện trên cơ sở đẩy mạnh triển khai có hiệu quả Đề án Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, cây trồng, vật nuôi, nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tăng cường thu hút đầu tư, phát triển khoa học công nghệ, phát huy đổi mới, sáng tạo và đẩy mạnh khởi nghiệp trong thời gian tới.