Huyện Tân Phú Đông: Thực hiện đồng bộ, hiệu quả giải pháp giảm nghèo bền vững

Huyện Tân Phú Đông: Thực hiện đồng bộ, hiệu quả giải pháp giảm nghèo bền vững

Năm 2021, tuy gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nhưng các ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở ở huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình hành động số 35 của Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện. Các cấp, các ngành của huyện tiếp tục xác định việc kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo cũng như tăng cường công tác giảm nghèo bền vững là một trong những nhiệm vụ quan trọng.
 

Bàn giao “Mái ấm tình thương” cho phụ nữ nghèo ở xã Phú Tân.

Bàn giao “Mái ấm tình thương” cho phụ nữ nghèo ở xã Phú Tân.

Các cấp ủy, chính quyền luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp các ban, ngành, đoàn thể huyện thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp giảm nghèo như hỗ trợ vốn, dạy nghề, tạo việc làm, chuyển giao khoa học kỹ thuật phục vụ sản xuất nông ngư nghiệp cùng với các chính sách an sinh xã hội, giúp hộ nghèo, cận nghèo vươn lên thoát nghèo cũng như vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.  

Trong năm 2021, huyện có gần 600 lượt hộ nghèo được vay vốn từ các nguồn khác nhau, với tổng dư nợ hơn 14 tỷ đồng để phát triển sản xuất, kinh doanh, từng bước nâng cao mức sống gia đình. Các ban, ngành, đoàn thể huyện, xã vận động hỗ trợ xây dựng 28 căn nhà cho hộ nghèo, tổng trị giá trên 1,4 tỷ đồng, vận động tặng hơn 4.000 phần quà cho hộ nghèo nhân các dịp lễ tết, tổng trị giá 1,2 tỷ đồng.

UBND và Ủy ban MTTQ huyện Tân Phú Đông cùng các tổ chức thành viên xây dựng và triển khai kế hoạch phối hợp thực hiện Nghị quyết liên tịch giảm nghèo, nhằm nâng cao kết quả thực hiện Chương trình hành động số 35 của Huyện ủy Tân Phú Đông; đẩy mạnh tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Thực hiện chính sách an sinh xã hội trong mùa dịch bệnh, huyện Tân Phú Đông đã tiếp nhận và phân phối kịp thời, đúng đối tượng 138,5 tấn gạo từ nguồn hỗ trợ của Chính phủ. Các ban, ngành, đoàn thể huyện, xã tham gia vận động hơn 12.500 phần quà tặng hộ nghèo, hộ gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, tổng trị giá hơn 1,8 tỷ đồng…

Bên cạnh đó, trong năm 2021, các ban, ngành, đoàn thể huyện Tân Phú Đông còn đẩy mạnh các hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp phần phát huy hiệu quả và sử dụng đúng mục đích các nguồn lực của nhà nước và xã hội để thực hiện chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững; tham gia giám sát việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác giảm nghèo, trọng tâm là giám sát việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2026.

Trong đó, tập trung giám sát việc thực hiện quy trình xác định đối tượng hỗ trợ, bao gồm hộ nghèo, cận nghèo, hộ thoát nghèo trên địa bàn huyện. Qua đó, đề ra các phương án thoát nghèo phù hợp, giúp đỡ các hộ phấn đấu vươn lên thoát nghèo trong điều kiện dịch bệnh Covid-19.

MTTQ và các đoàn thể huyện, xã tiếp tục vận động đoàn viên, hội viên và  nhân dân đoàn kết, đổi mới nội dung phương thức sản xuất, kinh doanh, lựa chọn mô hình sản xuất kinh doanh phù hợp để có thêm thu nhập, tăng hộ khá, giàu, giảm hộ nghèo, hộ cận nghèo. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chủ trương, mục đích, ý nghĩa và nội dung các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững là trách nhiệm của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân.

Chính nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp nêu trên, trong năm 2021, huyện Tân Phú Đông có 472 hộ thoát nghèo, đạt tỷ lệ 46,7% so với tổng số hộ nghèo của huyện và 47 hộ thoát cận nghèo, đạt tỷ lệ 31,9%. Tính đến cuối năm 2021, trên địa bàn huyện còn 548 hộ nghèo, tỷ lệ 4,37% và 319 hộ cận nghèo, tỷ lệ 2,54%.

Bên cạnh đó, huyện Tân Phú Đông còn tập trung vận động nhân dân tự nguyện hiến đất, cây cối, hoa màu và đóng góp ngày công lao động tham gia xây dựng các công trình đạt chuẩn nông thôn mới; đẩy mạnh thực hiện Đề án “Cắt vụ, chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, cây trồng huyện Tân Phú Đông đến năm 2025”; sử dụng các giống cây trồng, vật nuôi thích hợp, ứng phó với biến đổi khí hậu, nâng cao thu nhập, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững, góp phần chuyển trạng thái thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19 và thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động số 35 của Huyện ủy về công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2026.