Khởi tố vụ án liên quan hành vi làm lây lan dịch COVID-19 rất lớn ở Mỹ Tho

Khởi tố vụ án liên quan hành vi làm lây lan dịch COVID-19 rất lớn ở Mỹ Tho

Theo tìm hiểu của Tuổi Trẻ Online, ổ dịch tại TP Mỹ Tho xuất phát từ một số cán bộ ngành ngân hàng trên địa bàn TP Mỹ Tho. Tuy nhiên, một số người đã khai báo không trung thực.