Không cho xe chạy ban đêm trên cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận

Không cho xe chạy ban đêm trên cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận

Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đề nghị UBND tỉnh Tiền Giang đánh giá tình hình giao thông, xác định trường hợp cần thiết lưu thông tạm thời trên cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận nhưng không cho phép xe chạy ban đêm.