Không dùng vốn trung ương giải phóng mặt bằng đường nối trạm dừng nghỉ Trung Lương – Mỹ Thuận

Không dùng vốn trung ương giải phóng mặt bằng đường nối trạm dừng nghỉ Trung Lương – Mỹ Thuận

Bộ Kế hoạch và đầu tư đề nghị UBND tỉnh Tiền Giang dùng ngân sách địa phương giải phóng mặt bằng đường kết nối trạm dừng nghỉ trên đường cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận, thay vì dùng ngân sách trung ương.