Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Hội đồng Liên kết hợp tác phát triển du lịch vùng TP HCM và và 13 tỉnh, thành ĐBSCL trong nửa cuối năm 2020, nhằm tiếp tục cụ thể hóa các nội dung của thỏa thuận đã ký kết giữa TP và 13 tỉnh, thành ĐBSCL trong phát triển du lịch.