Làm Hội thảo 60 năm Chiến thắng Ấp Bắc ở Mỹ Tho

Làm Hội thảo 60 năm Chiến thắng Ấp Bắc ở Mỹ Tho

Bộ Quốc phòng sẽ tổ chức hội thảo khoa học về chiến thắng Ấp Bắc tại thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, với sự tham dự của khoảng 400 đại biểu.