Liên tục phát hiện, xử lý các vụ kinh doanh phân bón giả

Liên tục phát hiện, xử lý các vụ kinh doanh phân bón giả

Kinh doanh phân giả với chỉ tiêu chất lượng chỉ đạt 1,6% so với quy chuẩn, một người tại Tiền Giang đã bị xử phạt 180 triệu đồng, chuyển hồ sơ qua cơ quan công an. Trước đó, hàng loạt vụ kinh doanh phân bón giả cũng đã bị phát hiện.