Long An làm rõ phòng khám trên 'giấy xét nghiệm không đi test vẫn được cấp'

Long An làm rõ phòng khám trên 'giấy xét nghiệm không đi test vẫn được cấp'

Tại Long An, có phòng khám trùng khớp thông tin trên “giấy xét nghiệm kết quả âm tính” mà một công nhân tại Tiền Giang không được lấy mẫu xét nghiệm nhưng vẫn được cấp.