Long An lùi hạn '3 tại chỗ' cho các doanh nghiệp đến 0h ngày 13-7

Long An lùi hạn '3 tại chỗ' cho các doanh nghiệp đến 0h ngày 13-7

Long An cũng gửi văn bản đến UBND TP.HCM và các tỉnh Tây Ninh, Đồng Tháp, Tiền Giang đề nghị thông báo cho các doanh nghiệp có lao động của tỉnh Long An thực hiện bố trí “3 tại chỗ” bởi từ 0h ngày 13-7, Long An sẽ siết chặt việc ra vào tỉnh.