Lượng gạo ở các doanh nghiệp hiện rất dồi dào

Chiều 7-4, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Văn Nghĩa đã đến thăm một số công ty xuất khẩu gạo tiêu biểu trên địa bàn tỉnh như: Công ty Lương thực Tiền Giang, Công ty cổ phần Mỹ Tường, Công ty TNHH Phước Đạt.

Đồng chí Lê Văn Nghĩa đến thăm Công ty TNHH Phước Đạt.

Đồng chí Lê Văn Nghĩa đến thăm Công ty TNHH Phước Đạt.

Tại các điểm đến, đồng chí Lê Văn Nghĩa nghe đại diện các công ty trình bày những thuận lợi và khó khăn trong xuất khẩu gạo, đặc biệt là số lượng gạo tồn kho trong thời điểm này; đề xuất với UBND tỉnh và các Bộ, ngành Trung ương, Chính phủ về việc dừng xuất khẩu gạo hiện nay. Ngoài ra, các doanh nghiệp cũng cho rằng việc dừng xuất khẩu gạo hiện nay là quan điểm rất đúng đắn. Nhưng cũng có doanh nghiệp cho rằng: Chính phủ sớm có chủ trương xuất khẩu gạo trở lại; bởi hiện nay, lượng gạo tồn kho của các doanh nghiệp còn khá lớn…

Sau khi nghe trình bày, đồng chí Lê Văn Nghĩa ghi nhận những đóng góp của các doanh nghiệp xuất khẩu gạo cho tỉnh trong thời gian qua; đồng thời, ghi nhận những đề xuất, kiến nghị của các doanh nghiệp.

Những vấn đề thuộc thẩm quyền của tỉnh, UBND tỉnh sẽ sớm giải quyết; còn vấn đề thuộc thẩm quyền của các Bộ, ngành Trung ương, của Chính phủ thì tỉnh sẽ sớm kiến nghị về trên.

Theo báo cáo của Sở Công thương, 4 doanh nghiệp xuất khẩu gạo lớn của tỉnh hiện đang tồn kho trên 33.000 tấn gạo.