Lượng mưa năm nay sẽ cao hơn trung bình nhiều năm

Sáng 7-4, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Tiền Giang Võ Văn Thông cho biết, dự báo lượng mưa năm nay nhiều hơn và kết thúc muộn hơn trung bình nhiều năm.

Cụ thể, đồng chí Võ Văn Thông nhận định: Trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, mưa chuyển mùa vào cuối tháng 4 và đầu tháng 5. Mùa mưa năm nay bắt đầu muộn hơn trung bình nhiều năm từ 5 – 10 ngày.

Theo đó, mùa mưa ở TP. Mỹ Tho và các huyện, thị phía Tây sẽ bắt đầu từ ngày 16 đến ngày 21-5; còn các huyện, thị phía Đông bắt đầu muộn hơn từ 3 – 5 ngày. Tổng lượng mưa tại các trạm trên địa bàn tỉnh đều cao hơn trung bình nhiều năm. Mùa mưa năm nay kết thúc muộn hơn trung bình nhiều năm vào khoảng trung tuần tháng 11.