Miền Tây vào mùa mưa, Tiền Giang bắt đầu tháo dỡ đập ngăn mặn

Miền Tây vào mùa mưa, Tiền Giang bắt đầu tháo dỡ đập ngăn mặn

Những trận mưa lớn trong mấy ngày qua báo hiệu mùa mưa đã đến, tình trạng mặn xâm nhập đã giảm và tỉnh Tiền Giang đã có chủ trương tháo dỡ 8 đập ngăn mặn dọc sông Tiền và các kênh rạch trên địa bàn.