Mùng 7 bắt đầu đắp đập thép ngăn mặn trên kênh Nguyễn Tấn Thành

Mùng 7 bắt đầu đắp đập thép ngăn mặn trên kênh Nguyễn Tấn Thành

UBND tỉnh Tiền Giang đã phê duyệt quyết định ngày 7-2 sẽ đắp đập thép ngăn mặn, trữ ngọt trên kênh Nguyễn Tấn Thành trong mùa khô năm 2022.