Mỹ Tho tạm ngưng hoạt động Chợ Cũ vì có ca nghi mắc COVID-19

Từ 17h ngày 30-6, Chợ Cũ (phường 8, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) sẽ dừng hoạt động cho đến khi có thông báo mới vì có ca mắc COVID-19 từng đến đây mua hàng hóa.