Năm học 2022-2023, giá Sách giáo khoa đã giảm từ 5 – 15%

Năm học 2022-2023, giá Sách giáo khoa đã giảm từ 5 – 15%

(THTG) Theo Bộ Tài chính, hiện giá sách giáo khoa được quản lý giá theo quy định tại Luật Giáo dục và Luật Giá. Với các giải pháp của Chính phủ và các bộ, ngành, hiện các đơn vị đã kê khai điều chỉnh giảm giá sách từ 5 – 15% tùy từng loại sách.

Năm học 2022-2023, giá Sách giáo khoa đã giảm từ 5 – 15%

Giá sách được niêm yết tại Công ty cổ phần sách và thiết bị trường học Tiền Giang.

Theo đó, giá sách giáo khoa thuộc danh mục mặt hàng thực hiện kê khai giá, không thuộc danh mục mặt hàng do Nhà nước định giá, bình ổn giá. Bộ Giáo dục và Đào tạo là cơ quan quản lý toàn diện về sách giáo khoa, từ khâu tổ chức xã hội hóa biên soạn sách giáo khoa, thẩm định, phê duyệt nội dung sách giáo khoa, phê duyệt nhà xuất bản được phép xuất bản sách giáo khoa đến việc thanh tra, kiểm tra hoạt động xuất bản sách giáo khoa. Bộ Tài chính là cơ quan tiếp nhận kê khai giá sách giáo khoa của các đơn vị.

Trong năm học 2022 – 2023 này, Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận kê khai giá sách giáo khoa và có văn bản đề nghị các đơn vị rà soát, triển khai các biện pháp tiết kiệm chi phí nhằm giảm giá sách phục vụ nhu cầu học tập của học sinh.

Thu Thủy