Nâng cao kiến thức về an toàn thực phẩm

Nâng cao kiến thức về an toàn thực phẩm

(-) Ngày 20-5, tại huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang, Vụ Thị trường trong nước và Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Thương mại (Bộ Công thương) phối hợp với Sở Công thương tỉnh Tiền Giang tổ chức tập huấn, phổ biến kiến thức về an toàn thực phẩm (ATTP) cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh và cán bộ quản lý về ATTP ngành Công thương.

 

Tại buổi tập huấn, các học viên được cán bộ Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Thương mại truyền đạt các nội dung: Những vấn đề chung về ATTP; quy định pháp luật liên quan đến ATTP và nội dung về thương hiệu gắn với ATTP; phương pháp bảo đảm ATTP tại các cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm; một số quy định của pháp luật liên quan đến sản xuất, chế biến thực phẩm an toàn, các phụ gia, cách lấy mẫu lưu phục vụ công tác lưu mẫu thực phẩm… Đồng thời, thông tin đến các học viên về tác động của dịch bệnh Covid-19 và xu hướng sản xuất, kinh doanh ngành hàng thực phẩm trong cộng đồng xã hội hiện nay.

Nâng cao kiến thức về an toàn thực phẩm

Cán bộ Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Thương mại phổ biến kiến thức cho các học viên.

Buổi tập huấn nhằm trang bị kiến thức quản lý ATTP lĩnh vực công thương cho cán bộ, công chức trực tiếp tham mưu công tác ATTP; tạo điều kiện cho chủ các cơ sở sản xuất, chế biến và kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh kịp thời cập nhật và nắm vững nội dung các văn bản quy phạm pháp luật mới về ATTP. Từ đó nâng cao trách nhiệm, năng lực quản lý nhà nước về ATTP của cán bộ, công chức; giúp các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nâng cao nhận thức trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về ATTP, góp phần đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn tỉnh…