Ngày đầu thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 tại huyện Cái Bè và TX. Cai Lậy

Ngày đầu thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 tại huyện Cái Bè và TX. Cai Lậy