Nghi phạm đốt nhà ở Bình Tân bị bắt khi ăn hủ tiếu, trong người có 3 gói thuốc độc

Nghi phạm đốt nhà ở Bình Tân bị bắt khi ăn hủ tiếu, trong người có 3 gói thuốc độc

Sau khi gây án 30 giờ, nghi phạm Phan Văn Quang bị bắt ở Tiền Giang khi đang ăn hủ tiếu, trong người nghi phạm có 3 gói thuốc độc.