Nghiện, không việc làm, lập băng trộm 21 vụ liên tỉnh Long An đến Tiền Giang

Nghiện, không việc làm, lập băng trộm 21 vụ liên tỉnh Long An đến Tiền Giang

Không có việc làm và nghiện ma túy, 7 thanh niên họp thành băng trộm liên tỉnh, thực hiện 21 vụ cho đến khi bị bắt.