Người từ TP.HCM đến Tiền Giang phải cách ly tại nhà 21 ngày

Người từ TP.HCM đến Tiền Giang phải cách ly tại nhà 21 ngày

Những người từ TP.HCM và vùng có dịch COVID-19 đến Tiền Giang phải khai báo y tế và cách ly tại nhà 21 ngày.