Những người "giữ lửa" cho nghề đan giỏ bàng buông

Những người "giữ lửa" cho nghề đan giỏ bàng buông

Mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nhưng nhiều thợ đan giỏ bàng buông ở xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành vẫn duy trì việc làm ổn định, quyết tâm “giữ lửa“, không để nghề bị thất truyền.