Phát hiện hơn 700 cây pháo hoa nến

Phát hiện hơn 700 cây pháo hoa nến

(-) Theo Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Tiền Giang,  thực hiện chỉ đạo của Tổng cục QLTT, UBND tỉnh Tiền Giang, Cục QLTT tỉnh đã phối hợp với Công an tỉnh xây dựng lịch phối hợp kiểm tra pháo và đồ chơi trẻ em nguy hiểm bị cấm.

Phát hiện hơn 700 cây pháo hoa nến

Lực lượng QLTT kiểm tra cơ sở kinh doanh đồ chơi trẻ em.

Từ ngày 19-12-2022 đến ngày 4-1-2023, lực lượng QLTT đã phối hợp với ngành Công an kiểm tra hơn 30 cơ sở kinh doanh đồ chơi trẻ em, quà lưu niệm trên địa bàn tỉnh.

Tang vật vi phạm bị phát hiện.

Tang vật vi phạm bị phát hiện.

Kết quả, lực lượng chức năng đã yêu cầu 12 cơ sở tiêu hủy tại chỗ hơn 70 sản phẩm đồ chơi trẻ em có tính chất nguy hiểm, 355 cây pháo hoa nến; tịch thu và cơ sở tự nguyện giao nộp gần 360 cây pháo hoa nến.

Thông qua công tác kiểm tra, lực lượng QLTT và ngành Công an đã tuyên truyền, hướng dẫn, nhắc nhở các cơ sở chấp hành đúng quy định của Luật Quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2017, được sửa đổi, bổ sung năm 2019; Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27-11-2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo.