Phát hiện và xử lý 2 phương tiện vận chuyển cát trái phép

Phát hiện và xử lý 2 phương tiện vận chuyển cát trái phép

Phát hiện 2 phương tiện cùng với 7 đối tượng đang vận chuyển khoáng sản (cát) trái phép tại đoạn ấp Cồn Cống, xã Phú Tân, huyện Tân Phú Đông.