Phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ trong phòng, chống dịch Covid-19

Những năm qua, Chi bộ Quân sự xã Tân Thuận Bình, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bằng những cách làm hay, sáng tạo. Qua đó, đưa việc học tập, làm theo Bác trở thành việc làm tự giác, thường xuyên và ngày càng thiết thực.

Lực lượng dân quân ấp Tân Bình 1, xã Tân Thuận Bình giúp bà con thu hoạch hơn 6 tấn thanh long.

Lực lượng dân quân ấp Tân Bình 1, xã Tân Thuận Bình giúp bà con thu hoạch hơn 6 tấn thanh long.

Một trong những biểu hiện rõ nhất trong học tập và làm theo Bác là cán bộ, chiến sĩ (CB-CS) lực lượng dân quân của xã đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19. Xác định rõ tinh thần tham gia chống dịch là nhiệm vụ lâu dài, mang tính chất nguy hiểm, đặc biệt là xa gia đình, song với tinh thần “chống dịch như chống giặc” CB-CS lực lượng dân quân của xã Tân Thuận Bình luôn đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, là lực lượng nòng cốt trên tuyến đầu phòng, chống dịch, đã và đang nỗ lực hết mình, tích cực, chủ động, khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, hiểm nguy, trực tiếp tham gia, hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19.

Đặc biệt, tham gia thu hoạch nông sản khi mùa thanh long vào đợt thu hoạch, người dân trong khu phong tỏa, hộ gia đình có F0, F1 đã đi điều trị và cách ly tập trung đã được lực lượng dân quân ấp Tân Bình 1, xã Tân Thuận Bình giúp bà con thu hoạch hơn 6 tấn thanh long, giảm chi phí thu hoạch và động viên tinh thần bà con an tâm đi điều trị bệnh và thực hiện cách ly tập trung. Qua đó, thể hiện tinh thần tình “Quân – Dân cá nước” trong lúc khó khăn, hoạn nạn, coi đây là nhiệm vụ cao cả của người lính giữa thời bình, sẵn sàng hy sinh quyền lợi cá nhân, không so tính thiệt hơn, lặng lẽ cống hiến trên trận tuyến không tiếng súng.

Những việc làm của các anh đã để lại trong lòng người dân, nhất là những công dân về cách ly tập trung những tình cảm sâu đậm, tô thắm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân, do Chi bộ Quân sự xã Tân Thuận Bình thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ của từng cán bộ, đảng viên, góp phần hoàn thành “nhiệm vụ kép”, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả.

Trên tinh thần đó, CB-CS lực lượng dân quân xã Tân Thuận Bình xác định 100% tổ chức lãnh đạo, chỉ huy và chiến sĩ lực lượng dân quân xã nêu cao tinh thần quyết tâm, huy động lực lượng cao nhất sẵn sàng 100% trực 24/24 giờ, cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã tích cực thực hiện phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Đảng ủy và UBND xã.