Quyết tâm giữ gìn an ninh tuyến biển

Quyết tâm giữ gìn an ninh tuyến biển

Nằm giữa vàm Cửa Tiểu và Cửa Đại (2 nhánh lớn nhất của sông Tiền) tiếp giáp Biển Đông, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang có bờ biển dài 12 km. Đây là tuyến đường thủy huyết mạch nối liền TP. Hồ Chí Minh với các tỉnh miền Tây Nam bộ và tuyến đường thủy quốc tế, có vị trí trọng yếu về quốc phòng, an ninh. Do vậy, việc đảm bảo tốt an ninh tuyến biển là vấn đề có ý nghĩa rất quan trọng, vừa mang tính cấp thiết, vừa mang tính cơ bản và lâu dài đối với lực lượng An ninh huyện.

 Đội An ninh họp phân công nhiệm vụ công tác.

Đội An ninh họp phân công nhiệm vụ công tác.

THỰC HIỆN TỐT QUY CHẾ PHỐI HỢP

Để chủ động đề ra các biện pháp hữu hiệu trong công tác nắm tình hình, phát hiện, kịp thời ngăn ngừa âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, Công an huyện Tân Phú Đông đã xây dựng nhiều kế hoạch, quy chế phối hợp với các lực lượng có liên quan nhằm đảm bảo tốt an ninh tuyến biển. Cụ thể là bám sát nội dung Nghị định 77/2010 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng.

Đội An ninh Công an huyện Tân Phú Đông 4 năm liền được công nhận “Đơn vị quyết thắng”, là 1 trong 6 tập thể, cá nhân được chọn báo cáo thành tích và biểu dương tại Hội nghị biểu dương gương “Người tốt, việc tốt” giai đoạn 2015 – 2020 trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” của Công an huyện Tân Phú Đông.

Lực lượng An ninh huyện tổ chức thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa Công an huyện Gò Công Đông, Tân Phú Đông và Phòng Trinh sát – Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh về phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn tuyến biển Gò Công. Các đơn vị đã phối hợp xử lý, trao đổi thông tin kịp thời và có hiệu quả nên nắm chắc được tình hình an ninh tuyến biển.

Nhờ phối hợp chặt chẽ, chấp hành đúng nguyên tắc, cơ chế hoạt động, đảm bảo sự chỉ huy, chỉ đạo điều hành tập trung, thống nhất, đúng chức năng, nhiệm vụ, địa bàn của từng lực lượng nên đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia (ANQG), giữ gìn trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng, xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân vững mạnh.

Mặt khác, lực lượng An ninh huyện bảo vệ an toàn các sự kiện văn hóa, chính trị quan trọng của địa phương, tham mưu giải quyết có hiệu quả các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự, đảm bảo an ninh chính trị trên địa bàn, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế – văn hóa – xã hội ở địa phương.

Lực lượng An ninh huyện đã phối hợp tốt với Đồn Biên phòng Phú Tân thực hiện nhiệm vụ kiểm soát, quản lý chặt các loại phương tiện ra vào cửa biển; phòng, chống các hoạt động địch thâm nhập bằng đường biển, ­­­ trên địa bàn thực hiện các hoạt động liên quan đến xâm phạm ANQG.

Ngoài ra, lực lượng An ninh đã tập trung tổ chức thực hiện tốt các mặt công tác nghiệp vụ chuyên môn, bám sát địa bàn cơ sở nắm chắc tình hình, thực hiện có hiệu quả các chuyên đề bảo vệ an ninh trên các lĩnh vực, sơ kết các chuyên đề nghiệp vụ an ninh đúng thời gian quy định.

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với lực lượng Quân sự huyện và Đồn Biên phòng Phú Tân và các ngành có liên quan chủ động nắm tình hình, phát hiện các hoạt động có dấu hiệu phức tạp, tham mưu Huyện ủy, UBND huyện giải quyết kịp thời không để tác động xấu đến ANQG trên địa bàn huyện.

NÂNG CAO HIỆU QUẢ TUYÊN TRUYỀN

Nhờ làm tốt công tác chủ động phòng ngừa, phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng trên các mặt công tác nên an ninh tuyến biển huyện Tân Phú Đông trong những năm qua được đảm bảo tốt, không có trường hợp hay sự cố bất ngờ xảy ra.

Để đảm bảo tốt an ninh tuyến biển trong thời gian tới, Thượng tá Lê Thanh Sơn, Phó Trưởng Công an huyện Tân Phú Đông đã xác định các nhiệm vụ trọng tâm: Đẩy mạnh hơn nữa thực hiện các nội dung của quy chế đã đề ra, tăng cường công tác trao đổi thông tin, tham mưu các cấp lãnh đạo xử lý kịp thời các tình huống có liên quan đến an ninh trật tự trên địa bàn.

Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền trong quần chúng nhân dân. Tiếp tục bám sát địa bàn cơ sở, nắm chắc tình hình diễn ra trên địa bàn, từ đó tổng hợp, phân tích, đánh giá, đề ra kế hoạch, đối sách phù hợp.

Chủ động nắm chắc các diễn biến hoạt động xâm phạm ANQG của các thế lực thù địch, để chủ động tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ ANQG trong tình hình mới. Tuyệt đối không để đột biến bất ngờ xảy ra, quyết tâm bảo vệ vững chắc an ninh chính trị và giữ gìn tốt an ninh tuyến biển trên địa bàn huyện Tân Phú Đông.