Sở Tư pháp Tiền Giang: Hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra trong năm 2022

Sở Tư pháp Tiền Giang: Hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra trong năm 2022

Sáng 6-1, Sở Tư pháp Tiền Giang tổ chức Hội nghị Báo cáo kết quả thực hiện công tác tư pháp năm 2022 và triển khai phương hướng nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2023.