Sông Tiền bất ngờ tăng mặn, Tiền Giang gấp rút khoan giếng, đắp đập

Sông Tiền bất ngờ tăng mặn, Tiền Giang gấp rút khoan giếng, đắp đập

Ngày 26-1, ông Trần Văn Dũng – phó chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang – đã khảo sát các huyện giáp sông Tiền và chỉ đạo sở, ngành địa phương khoan 16 giếng khoan để lấy nước ngọt khi cần thiết, đắp 8 đập để ngăn nước mặn xâm lấn vùng sản xuất.