Sức sống mới ở Thanh Hòa

Sức sống mới ở Thanh Hòa

Sau khi đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) vào năm 2017, xã Thanh Hòa (TX. Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) tiếp tục triển khai các giải pháp để giữ vững và nâng chất các tiêu chí.

Qua 5 năm củng cố, nâng chất các tiêu chí NTM, đến nay xã Thanh Hòa đã đạt 13/18 tiêu chí NTM nâng cao. Xã phấu đấu đến cuối năm 2021 hoàn thành 5 tiêu chí còn lại: Thông tin và truyền thông, Thu nhập, Tổ chức sản xuất, Giáo dục và đào tạo, Môi trường.

Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Hòa Đặng Hải Ngạn cho biết, thời gian qua, xã đã vận động nhân dân góp kinh phí lắp đặt hệ thống đèn đường và huy động các nguồn vốn duy tu sửa chữa, dặm vá các tuyến đường giao thông nông thôn bị hư hỏng, xuống cấp; nâng cấp các tuyến đường dân sinh chưa đạt chuẩn, với kinh phí thực hiện 7,05 tỷ đồng (trong đó nhân dân đóng góp 2,05 tỷ đồng).

Trong 5 năm (2017 – 2021), trên địa bàn xã đã xây dựng được 10,351 km đường ấp, 10,525 km đường dân sinh, 1,185 km tuyến đường xã; đường ấp được cứng hóa đảm bảo đi lại thuận tiện quanh năm. Các tuyến đường xã đảm bảo có hệ thống chiếu sáng công cộng; trồng hoa, cây cảnh dọc các tuyến đường… Điều đáng nói hơn, trong tổng kinh phí thực hiện 21,84 tỷ đồng, người dân tự nguyện đóng góp 12,85 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, xã vận động nhân dân trục vớt lục bình, khai thông dòng chảy trên các tuyến kinh. Hằng năm, xã rà soát hiện trạng các tuyến kinh, có kế hoạch nạo vét đảm bảo cung cấp nước tưới tiêu cho sản xuất; cải tạo cơ bản hệ thống lưới điện sau điện kế chính. Đồng thời, đầu tư xây dựng, sửa chữa trường học đảm bảo chuẩn quốc gia; trạm y tế; thường xuyên duy tu, bảo dưỡng kịp thời các công trình nhà văn hóa liên xã, liên ấp và tổ chức khai thác có hiệu quả chức năng nhà văn hóa.

 Những tuyến đường có trồng hoa làm cho diện mạo xã Thanh Hòa thêm tươi đẹp.

Những tuyến đường được trồng hoa làm cho diện mạo xã Thanh Hòa thêm tươi đẹp.

Hằng năm, xã đều rà soát nhà ở đạt chuẩn Bộ Xây dựng trên địa bàn của xã; vận động nguồn vốn hỗ trợ các hộ có nhà tạm phát sinh, không để trên địa bàn còn nhà tạm. Đến nay, nhà ở đạt chuẩn Bộ xây dựng đạt trên 95%. Đồng thời, thực hiện nhiều giải pháp để tăng thu nhập cho người dân như tăng cường chuyển dịch cơ cấu kinh tế và áp dụng tiến bộ khoa học – kỹ thuật vào sản xuất. Xã cũng tổ chức cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo vay vốn phát triển sản xuất – kinh doanh.

Cùng với đó, trên địa bàn xã có Hợp tác xã (HTX) Cây ăn trái và dịch vụ Thanh Bình đang mở rộng diện tích cây ăn trái sản xuất theo VietGAP, tìm kiếm doanh nghiệp liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm gắn với phát triển dịch vụ, du lịch…

Từ cách làm trên, hộ nghèo của xã được kéo giảm xuống còn 1,17% (giảm 2,83% so với năm 2017), thu nhập bình quân đầu người đạt 52,39 triệu đồng/năm (tăng 15,39% so với năm 2017).

Cùng với đó, xã thành lập các tổ đăng ký thu gom rác, phối hợp mở các lớp tập huấn về an toàn thực phẩm ở các điểm kinh doanh, tổ chức các đội hình thanh niên tình nguyện với nhiều đợt ra quân chặt tỉa cây xanh, tạo cảnh quan môi trường xanh – sạch – đẹp, phân công các tổ chức đoàn thể đảm nhận từ 1 đến 2 công trình tuyến đường hoa, phát động nhân dân tham gia trồng, chăm sóc và bảo vệ các loại hoa kiểng trên các tuyến đường.

Để nâng cao ý thức của người dân trong việc giữ vững và nâng chất các tiêu chí NTM, hướng đến đạt chuẩn NTM nâng cao trong năm 2021, xã Thanh Hòa đã và đang kết hợp với Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM TX. Cai Lậy tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các tiêu chí không cần vốn như: Hiến đất xây dựng đường giao thông nông thôn; đảm bảo an toàn điện; xây dựng cảnh quan môi trường. Các công trình hạ tầng trên địa bàn xã được đầu tư xây dựng hoàn thiện, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu sản xuất, dân sinh…