Tạm đình chỉ đội trưởng quản lý thị trường quan hệ bất chính với vợ người khác

Tổng cục Quản lý thị trường đã ký quyết định tạm đình chỉ sử dụng thẻ kiểm tra thị trường với ông Nguyễn Trung Hiếu (đội trưởng đội quản lý thị trường số 6, thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Tiền Giang) trong 12 tháng.