Tăng cường việc kiểm tra, giám sát tham nhũng xây dựng cơ bản

Tăng cường việc kiểm tra, giám sát tham nhũng xây dựng cơ bản

(ABO)- “Khi tập trung đầu tư nhiều công trình, công tác kiểm tra, giám sát tham nhũng phải càng được nâng cao” – Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Tiền Giang Lê Văn Hưởng nhấn mạnh như vậy tại Hội nghị thông tin tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm 2018, triển khai nhiệm vụ xây dựng huyện Chợ Gạo đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) vào sáng 14-8.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hưởng phát biểu tại hội nghị. Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hưởng phát biểu tại hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hưởng cũng cho rằng, từ Thường trực UBND huyện, nhất là Giám đốc Ban Quản lý dự án, phải chuyển đổi trong cách làm xây dựng cơ bản.

Thường trực UBND tỉnh sẽ có cách làm riêng đối với 2 huyện Gò Công Đông và Chợ Gạo trong xây dựng cơ bản. Theo đó, tỉnh sẽ quản lý từ khâu tư vấn, như vậy các địa phương mới triển khai nhanh được…

Theo UBND huyện Chợ Gạo, đến nay huyện đã có 5 xã đạt chuẩn NTM. Trong năm 2018, huyện phấn đấu có 4 xã đạt chuẩn NTM.

Như vậy, tính đến hết năm 2018, toàn huyện có 9 xã đạt chuẩn NTM. Riêng đối với tiêu chí để được công nhận huyện NTM, địa phương hiện đã đạt được 4 tiêu chí.

M. THÀNH – Q. TUẤN

Bởi – Báo Ấp Bắc