Tập trung thực hiện tốt Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội

Tập trung thực hiện tốt Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội

(-) Diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19 đã tác động toàn diện đến nền kinh tế đất nước, ảnh hưởng nặng nề đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội và khả năng thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội hàng năm nên ngày 30-1-2022 Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 11/NQ-CP về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội; trong đó, hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) được giao triển khai thực hiện các chương trình tín dụng ưu đãi.

a

Ngân hàng CSXH Tiền Giang tập trung thực hiện các gói tín dụng ưu đãi.

Tỉnh Tiền Giang được Trung ương phân bổ nguồn vốn giải ngân đợt 1 là 86 tỷ đồng để triển khai 4 chương trình gồm: Cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm theo Nghị định 61/2015/NĐ-CP và Nghị định 74/2019/NĐ-CP là 40 tỷ đồng; cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP là 33,5 tỷ đồng, cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học trực tuyến theo Quyết định 09/2022/QĐ-TTg là 10 tỷ đồng và cho vay cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 là 2,5 tỷ đồng.

Đến nay, Ngân hàng CSXH Tiền Giang đã giải ngân 47,086 tỷ đồng của các chương trình tín dụng theo Nghị quyết 11/NQ-CP; trong đó, cho 850 khách hàng vay 40 tỷ đồng hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm; 235 khách hàng vay 2,940 tỷ đồng mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến; 7 khách hàng vay 3,366 tỷ đồng mua, thuê nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà; cho vay cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 là 780 triệu đồng, với 9 khách hàng.

Sau khi giải ngân, Ngân hàng CSXH Tiền Giang sẽ phối hợp với các tổ chức đoàn thể, chính quyền địa phương kiểm tra, giám sát để các hộ vay sử dụng vốn đúng mục đích, hiệu quả, đồng thời tiếp tục rà soát, tiếp nhận hồ sơ để thực hiện cho vay theo kế hoạch của Trung ương giao.