Test nhanh kháng nguyên SARS CoV-2 cho công nhân ở chợ lúa gạo Bà Đắc

Test nhanh kháng nguyên SARS CoV-2 cho công nhân ở chợ lúa gạo Bà Đắc

(THTG) Trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, ngày 22-7, Trung tâm Y tế huyện Cái Bè tổ chức lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc Covid-19 bằng test nhanh kháng nguyên SARS CoV-2 cho 825 công nhân lao động thuộc 75 doanh nghiệp ở chợ lúa gạo Bà Đắc.

Cai Be la y mau xn 1

Cai Be la y mau xn

Toàn bộ 825 công nhân được lấy mẫu xét nghiệm đều cho kết quả âm tính với SARS CoV-2

Để đảm bảo nguyên tắc “5K” trong phòng, chống dịch bệnh Covid – 19, tất cả các doanh nghiệp đã bố trí khu vực lấy mẫu xét nghiệm cho công nhân lao động cách biệt với khu vực sản xuất. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cũng bố trị ca, kíp làm việc hợp lý và chia giờ để công nhân đến lấy mẫu xét nghiệm, tránh tập trung quá đông người. Sau test nhanh đều cho kết quả âm tính SARS-CoV-2.

Việc lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 bằng test nhanh cho công nhân lao động chính là giải pháp cấp bách trước mắt của huyện Cái Bè, nhằm hạn chế thấp nhất nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 trong cộng đồng và các khu công nghiệp trên địa bàn huyện.

Được biết, nguồn kinh phí phục vụ việc lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 bằng test nhanh cho công nhân lao động là do các doanh nghiệp tự chi trả.

Tin và ảnh: Chiêu Nam