Thanh toán tiền điện tại nhà chỉ với chiếc điện thoại phổ thông

Thanh toán tiền điện tại nhà chỉ với chiếc điện thoại phổ thông

Hiện nay, Công ty Điện lực Tiền Giang có đến 82% khách hàng sinh sống tại vùng nông thôn. Vì vậy, công ty đã sớm đưa ra giải pháp giúp người dân dễ dàng tiếp cận phương thức thanh toán không dùng tiền mặt, trong đó phải kể đến việc thanh toán tiền…