Thêm nhiều hoạt động ý nghĩa của điện lực miền Nam tại Long An và Tiền Giang

Thêm nhiều hoạt động ý nghĩa của điện lực miền Nam tại Long An và Tiền Giang

Tiếp tục những hoạt động ý nghĩa, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ người dân khó khăn, đón một cái Tết trọn vẹn, ngày 18-1, Tổng công ty điện lực miền Nam đã đến và hỗ trợ thiết thực cho người dân tại tỉnh Long An và Tiền Giang.