Thi đua yêu nước trong các cấp Công đoàn

Thời gian qua, các cấp Công đoàn trong tỉnh đã tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước. Qua đó, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, sáng tạo của CNVCLÐ, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cũng như hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích thi đua xuất sắc giai đoạn 2015 - 2020 tại Hội nghị Điển hình tiên tiến CNVCLĐ tỉnh lần thứ X (2020 - 2025).

Khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích thi đua xuất sắc giai đoạn 2015 – 2020 tại Hội nghị Điển hình tiên tiến CNVCLĐ tỉnh lần thứ X (2020 – 2025).

Ngay từ đầu năm 2020, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh đã đăng ký thi đua với Tổng LĐLĐ Việt Nam, Cụm thi đua LĐLĐ 12 tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và Khối thi đua Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội tỉnh; đồng thời, xây dựng kế hoạch triển khai đến các cấp Công đoàn trong tỉnh nội dung phát động thi đua năm 2020. Theo đó, các cấp Công đoàn tập trung phát động các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ, cụ thể hóa chủ đề hoạt động năm 2020 “Nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở (CĐCS)”. Qua đó, đã có 100% LĐLĐ cấp huyện, Công đoàn ngành và CĐCS trực thuộc LĐLĐ tỉnh đăng ký thực hiện các chỉ tiêu thi đua năm 2020.

Theo báo cáo của LĐLĐ tỉnh, trong 6 tháng đầu năm 2020, có 9 công trình, 9.475.000 sản phẩm được các CĐCS đăng ký thi đua cấp tỉnh; 66 công trình đăng ký thi đua với LĐLĐ cấp huyện, Công đoàn ngành, với tổng giá trị thực hiện gần 250 tỷ đồng, ước làm lợi gần 4 tỷ đồng, tiết kiệm 505 ngày công lao động. Qua đó, LĐLĐ tỉnh đã ban hành Quyết định công nhận gắn biển cho 4 công trình cấp tỉnh và tặng Bằng khen cho 4 CĐCS thực hiện tốt phong trào thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước trong CNVCLĐ toàn quốc lần thứ X.

Chủ tịch LĐLĐ TP. Mỹ Tho Phạm Thị Thu Hà cho biết, thực hiện các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ do Công đoàn cấp trên phát động, LĐLĐ TP. Mỹ Tho đã triển khai các hoạt động thi đua như lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp; thi đua thực hiện Chương trình “Một tăng – Bốn giảm”, “Dân vận khéo”, an toàn vệ sinh lao động, tiết kiệm điện, bảo vệ môi trường; xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, văn hóa giao thông, không khói thuốc lá; thực hiện phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 75 năm Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 – 2-9-2020), 91 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28-7-1929 – 28-7-2020)…

Qua vận động, các CĐCS trực thuộc LĐLĐ TP. Mỹ Tho đã đăng ký và thực hiên hoàn thành 29 công trình; trong đó, có 10 công trình phục vụ nhiệm vụ chuyên môn, 19 công trình phát triển hạ tầng giao thông và xây dựng. Với vai trò tham gia của CĐCS trong vận động nhân dân đóng góp tiền, hiến đất, ngày công lao động vào việc thực hiện các công trình đã tiết kiệm làm lợi cho Nhà nước trên 1,414 tỷ đồng.

Theo Chủ tịch LĐLĐ huyện Gò Công Tây Trần Thu Hồng, hưởng ứng các phong trào thi đua năm 2020, huyện Gò Công Tây có 84 CĐCS đăng ký đạt CĐCS vững mạnh và vững mạnh xuất sắc; 100% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đăng ký xây dựng đạt chuẩn văn hóa, văn hóa giao thông, không khói thuốc lá; 13 CĐCS các doanh nghiệp ngoài Nhà nước đăng ký hưởng ứng phong trào “Xanh – Sạch – Đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”…

Bên cạnh đó, LĐLĐ huyện vận động 1.484/1.524 nữ CNVCLĐ đăng ký danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; thực hiện công tác phối hợp tổ chức phong trào thi đua liên kết phục vụ công nghiệp hóa – hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn, trọng tâm là “Xây dựng nông thôn mới” trên địa bàn huyện. “Qua các phong trào thi đua, trong 6 tháng đầu năm 2020, LĐLĐ huyện Gò Công Tây đã khen thưởng 1 tập thể và 1 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào “Xanh – Sạch – Đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động” – đồng chí Hồng đánh giá.

Trong thời gian tới, LĐLĐ tỉnh sẽ tiếp tục duy trì sinh hoạt hằng tháng với các Khối thi đua LĐLĐ cấp huyện, Công đoàn ngành và CĐCS trực thuộc. Qua đó, LĐLĐ tỉnh theo dõi, chỉ đạo kịp thời phong trào thi đua trong mọi hoạt động Công đoàn.