Thiếu trách nhiệm trong chống dịch, giám đốc trung tâm công tác xã hội bị tạm đình chỉ

Thiếu trách nhiệm trong chống dịch, giám đốc trung tâm công tác xã hội bị tạm đình chỉ

Sở Lao động – thương binh và xã hội tỉnh Tiền Giang vừa có quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với giám đốc Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Tiền Giang do thiếu trách nhiệm trong công tác phòng chống dịch COVID-19.