Thu hồi đất thực hiện Dự án xây dựng cầu Mỹ Thuận 2 và đường dẫn hai đầu cầu

Cưỡng chế thu hồi đất Dự án Thành phần đầu tư xây dựng cầu Mỹ Thuận 2 và đường dẫn hai đầu đối với hộ ông Võ Thành Được, địa chỉ ấp 1, xã An Hữu, huyện Cái Bè.