Thương nhớ đò dọc miền Tây – Kỳ 3: Rì rầm những chuyến đò đêm

Thương nhớ đò dọc miền Tây – Kỳ 3: Rì rầm những chuyến đò đêm

Gần 50 năm chạy đò khách, bà Bảy Châu (Võ Thị Châu, sinh năm 1949, con gái út chủ Hãng đò khách Vĩnh Thuận ở Tiền Giang) trải lòng chạy đò đêm nhiều nguy hiểm và cực nhọc mà cũng ắp đầy kỷ niệm khó quên…