Tiền Giang: 1 tháng tổng kiểm soát có 645 trường hợp bị xử lý

Tiền Giang: 1 tháng tổng kiểm soát có 645 trường hợp bị xử lý

Lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện 645 phương tiện vi phạm, phạt tiền hơn 1 tỷ đồng, tước Giấy phép lái xe 73 trường hợp, tước phù hiệu 18 phương tiện, tạm giữ 8 phương tiện.