Tiền Giang: 5 cặp Mẹ – Con tiêu biểu tham dự Trại hè Hoa hướng dương

Tiền Giang: 5 cặp Mẹ – Con tiêu biểu tham dự Trại hè Hoa hướng dương

Đoàn của tỉnh Tiền Giang gồm: 2 đại biểu, 5 trẻ em mồ côi và 5 Mẹ đỡ đầu tiểu biểu của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tiền Giang tham dự sự kiện.