Tiền Giang: Chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 5, tháng 6 năm 2021 vào cùng một kỳ chi trả

Tiền Giang: Chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 5, tháng 6 năm 2021 vào cùng một kỳ chi trả

(-) Ngày 10-5-2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Công văn 2065 về việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 5,6 năm 2021 trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang đồng ý để Bảo hiểm xã hội tỉnh, Bưu điện tỉnh triển khai thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 5, tháng 6 năm 2021 vào cùng một kỳ chi trả.

Bảo hiểm xã hội, Bưu điện tỉnh tổ chức thực hiện chi trả đúng chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội đối với người dân, đảm bảo an toàn tiền mặt và an toàn cho người dân trong phòng chống dịch Covid-19.

b

Nhân viên Bưu điện chi trả lương hưu tận nhà cán bộ hưu trí ở phường 7, TP. Mỹ Tho. Ảnh: Văn Thanh.

Đài Phát thanh và truyền hình Tiền Giang, Báo Ấp Bắc phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh, Bưu điện tỉnh thực hiện tuyên truyền, truyền thông tới người dân về phương thức tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội trong thời gian phòng, chống dịch để người dân nắm bắt thông tin, thực hiện nghiêm các quy định của Thủ tướng Chính phủ trong phòng chống dịch.

Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo các ban ngành địa phương, Ủy ban nhân dân các xã, phường thông báo và phối hợp, hỗ trợ cơ quan Bưu điện trong việc thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, loa phát thanh khối xóm….về những thay đổi trong chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội trong mùa dịch; phối hợp Bưu điện trong việc nhận lương hưu đảm bảo an toàn.