Tiền Giang: Hạn chế lưu thông điểm giao đường tỉnh 878 và đường dẫn cao tốc

Tiền Giang: Hạn chế lưu thông điểm giao đường tỉnh 878 và đường dẫn cao tốc

Sở GTVT tỉnh Tiền Giang lưu ý người dân và phương tiện hạn chế lưu thông tại điểm giao đường dẫn cao tốc – Đồng Tâm với đường tỉnh 878 nhằm phục vụ thi công.