Tiền Giang họp mặt kỷ niệm Ngày Người Khuyết tật Việt Nam

Tiền Giang họp mặt kỷ niệm Ngày Người Khuyết tật Việt Nam

Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh Tiền Giang phối hợp Ban Công tác về người khuyết tật tỉnh Tiền Giang tổ chức họp mặt kỷ niệm Ngày Người Khuyết tật Việt Nam 18-4-2022.