Tiền Giang: Huy động 20 sà lan chở nước ngọt cứu sầu riêng

Tiền Giang: Huy động 20 sà lan chở nước ngọt cứu sầu riêng

Trên 20.000m3 nước được vận chuyển mỗi ngày. Mỗi nhà vườn sẽ được cung cấp miễn phí 20m3 nước ngọt.

Người dân đến nhận nước về tưới cây. Ảnh: Minh Đảm

Người dân đến nhận nước về tưới cây. Ảnh: Minh Đảm

Hiện nay, để bảo vệ 12.000 ha sầu riêng tại huyện Cai Lậy trước đe doạ của khô hạn và xâm nhập mặn, UBND tỉnh Tiền Giang đã có chủ trương huy động sà lan chở nước ngọt về tưới cây.

Theo đó, Hợp tác xã Rạch Gầm là đơn vị được giao nhiệm vụ. Mỗi ngày, 20 chiếc sà lan có tải trọng từ 1.000-2.000m3 của hợp tác xã sẽ đến các vùng nước ngọt (nhiễm mặn dưới 1‰) của tỉnh Đồng Tháp để chở nước về cấp phát miễn phí cho các nhà vườn.

Công tác chuyển tải nước ngọt về cứu vườn sầu riêng được tiến hành khẩn trương và phục vụ nhà vườn đến ngày 30/4/2020.

Link nguồn: https://nongnghiep.vn/tien-giang-huy-dong-20-sa-lan-cho-nuoc-ngot-cuu-sau-rieng-d259465.html

MINH ĐẢM / nongnghiep.vn

Nguồn: https://nongnghiep.vn/tien-giang-huy-dong-20-sa-lan-cho-nuoc-ngot-cuu-sau-rieng-d259465.html