Tiền Giang: Nâng cao kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật

Tiền Giang: Nâng cao kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật

(-) Trong ngày 14 và 15-9, UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho 350 học viên là đội ngũ làm công tác PBGDPL trên địa bàn Tiền Giang năm 2023.

Quang cảnh đại biểu đến tham dự hội nghị tập huấn.

Quang cảnh đại biểu tham dự hội nghị tập huấn.

Trong bối cảnh bùng nổ công nghệ thông tin 4.0, công tác PBGDPL, truyền thông chính sách trên môi trường mạng cần được chú trọng, nâng cao tính chuyên nghiệp về PBGDPL trong toàn hệ thống cơ quan hành chính nhà nước, góp phần phát huy vai trò trong tham mưu thực hiện và làm nòng cốt trong công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh, đáp ứng yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL trong giai đoạn hiện nay.

a

Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang Đặng Thị Phụng phát biểu tại hội nghị tập huấn.

Tại hội nghị tập huấn, đại biểu được nghe báo cáo viên trình bày, hướng dẫn các kỹ năng tuyên truyền PBGDPL, với 3 nội dung chuyên đề gồm: Công tác truyền thông, PBGDPL trên cổng/trang thông tin điện tử, không gian mạng và các hành vi vi phạm, xử lý vi phạm pháp luật trong công tác thông tin, truyền thông, PBGDPL trên cổng/trang thông tin điện tử, không gian mạng; Kỹ năng viết tin, bài tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên báo chí; Kỹ năng truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

Tiền Giang: Nâng cao kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật

Quang cảnh báo cáo viên trình bày các nội dung chuyên đề.

a

Báo cáo viên Nguyễn Trọng Tấn, Phó Tổng Biên tập Báo Ấp Bắc trình bày nội dung chuyên đề “Kỹ năng viết tin, bài tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên báo chí” tại hội nghị tập huấn.

Phát biểu tại hội nghị tập huấn, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang Đặng Thị Phụng mong rằng sau khi kết thúc hội nghị tập huấn, các đại biểu tiếp tục phát huy vai trò là báo cáo viên pháp luật trong việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nhất là việc phối hợp tuyên truyền, đăng tin, bài trên hệ thống mạng cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân khai thác, tìm hiểu.