Tiền Giang: Sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID để khám chữa bệnh BHYT

Tiền Giang: Sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID để khám chữa bệnh BHYT

Việc chính thức triển khai sử dụng hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) trên ứng dụng VssID trong khám, chữa bệnh (KCB) là bước đi thực sự phù hợp với yêu cầu cải cách hành chính và chuyển đổi số của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam.  Ngày 8-6-2021, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Tiền Giang ban hành Công văn số 2782/UBND-KGVX về việc sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID để khám chữa bệnh BHYT trên địa bàn tỉnh kể từ ngày 1-6-2021.     

Theo đó, nội dung Công văn yêu cầu các sở, ban, ngành liên quan tập trung thực hiện các công việc như sau, cụ thể:

* Đối với cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh:

– Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị trực thuộc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn cơ sở KCB và người tham gia sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID để KCB.

– Phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Y tế tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, khuyến khích người tham gia BHXH, BHYT tiếp tục đăng ký, cài đặt và sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID để KCB BHYT,  góp phần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính.

– Tiếp nhận, xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc phát sinh khi sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID trong quá trình thực hiện để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người tham gia BHYT.

* Đối với Sở Y tế:

– Chỉ đạo các cơ sở KCB trên địa bàn tỉnh nghiêm túc thực hiện theo hướng dẫn của BHXH Việt Nam, Bộ Y tế về sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID trong KCB BHYT.

– Chỉ đạo các cơ sở KCB sử dụng đầu đọc để quét mã QR-Code hoặc ghi trực tiếp số thẻ BHYT trên ứng dụng VssID (đối với trường hợp cơ sở không có đầu đọc).

* Sở Thông tin và Truyền thông:

Định hướng các cơ quan báo chí, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền việc sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID để KCB BHYT.

* Đối với sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã:

Triển khai cho công chức, viên chức và người lao động tại đơn vị việc sử dụng ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID để KCB BHYT. Đồng thời, tiếp tục thực hiện nghiêm Công văn số 848/UBND-KGVX ngày 5-3-2021 của UBND tỉnh về việc triển khai ứng dụng VssID – BHXH số nhằm tăng nhanh số lượng người đăng ký, cài đặt và sử dụng.

Riêng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức đoàn thể thành viên đề nghị tổ chức thực hiện tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên đăng ký, cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID để KCB BHYT, nhất là lực lượng đoàn viên thanh niên trong việc tiếp cận ứng dụng các sản phẩm công nghệ số.

 Nhân viên tại phòng khám bệnh quét mã QR trên ứng dụng VssID tại Bệnh viện đa khoa trung tâm Tiền Giang.

Nhân viên tại phòng khám bệnh quét mã QR trên ứng dụng VssID tại Bệnh viện Đa khoa trung tâm Tiền Giang.

Được biết, từ khi tổ chức triển khai cài đặt ứng dụng VssID đến nay toàn tỉnh đã phê duyệt được 78.947 hồ sơ đăng ký cài đặt, đạt 15,66% kế hoạch, phấn đấu đến cuối năm cài đặt cho 503.981 (gần 504.000) tham gia, đạt 30,2% số người tham gia BHYT.

Đây là sự thay đổi phù hợp với thời đại số, mang lại những lợi ích thiết thực cho người tham gia và cơ sở KCB như: Người sử dụng thẻ không lo mất, quên thẻ BHYT như đã xảy ra đối với thẻ BHYT giấy; đồng thời giúp giảm thời gian làm thủ tục KCB của cả người tham gia và cơ sở KCB, giúp cho người bệnh nắm rõ được cả lịch sử đi KCB BHYT của mình… Đặc biệt, việc triển khai này còn có ý nghĩa quan trọng trong việc giúp người dân hạn chế đi lại, không phải giao dịch trực tiếp với cơ quan BHXH đối với các hoạt động liên quan tới thẻ BHYT giấy trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, qua đó góp phần chung tay phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.