Tiền Giang: Thực hiện trên 3.400 cuộc thanh tra hành chính; thanh tra, kiểm tra chuyên ngành

Tiền Giang: Thực hiện trên 3.400 cuộc thanh tra hành chính; thanh tra, kiểm tra chuyên ngành

Chiều 6-1, Thanh tra tỉnh Tiền Giang tổng kết công tác ngành Thanh tra năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.