Tiền Giang: Trao giấy chứng nhận cho học viên lớp Kỹ năng kinh doanh cơ bản

Hội Liên hiệp Phụ nữ Tiền Giang tổng kết lớp Kỹ năng kinh doanh cơ bản.